Thành phố thông minh - VDigital
V D I

Thành phố thông minh

Trang chủ /Thành phố thông minh
Singapore - thành phố thông minh trên thế giới

Top 7 Thành phố thông minh trên thế giới

Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới đã xây dựng và phát triển thành công mô hình thành phố thông minh. Dưới đây là Top 7 Thành phố thông minh trên thế giới.

Tổng quan về thành phố thông minh (smartcity)

. Thành phố thông minh là một trong những bước tiến trong kỷ nguyên công nghệ. Vậy bạn đã hiểu như thế nào là thành phố thông minh chưa?

Ứng tuyển