Giải pháp mạng VDI - VDigital
V D I

Giải pháp mạng VDI

VDI – GIẢI PHÁP HẠ TẦNG MẠNG

Giải pháp hạ tầng mạng là tập hợp tất cả thiết bị có chức năng định tuyến, chuyển mạch hay xử lý đa dịch vụ, được kết nối với nhau để duy trì và bảo đảm cho các loại hệ thống mạng kể trên (LAN, MAN, WAN) sao cho hệ thống hoạt động ổn định và nhanh chóng.

Đọc thêm

VDI – GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA HẠ TẦNG IT VÀ OT

VDI phối hợp với các hãng cung cấp giải pháp ITSM hàng đầu để triển khai các giải pháp tích hợp để cung cấp đầy đủ quy trình theo chuẩn ITIL, đáp ứng yêu cầu khắt khe về vận hành phục vụ kinh doanh, đồng thời gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Đọc thêm

Ứng tuyển