Giải Pháp Ứng Dụng - VDigital
V D I

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG

Hệ thống giao thông thông minh

VDI – GIAO THÔNG THÔNG MINH

Giải pháp giao thông thông minh (ITS) được hình thành để giải quyết các vấn đề của giao thông như việc tắc nghẽn,tai nạn… tiếp theo là để vận hành, giám sát, thông kê, theo dõi… bằng cách sử dụng sức mạnh tổng hợp công nghệ thông tin để mô phỏng, kiểm soát và tối ưu hóa mạng lưới giao thông thời gian thực.

Xem thêm »
Hệ thống GIS VDI

VDI GIS- GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA Ý

Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information Systems) là một lĩnh vực công nghệ kết hợp làm việc với các đối tượng thông qua việc thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu trong không gian địa lý, từ đó thực hiện biên tập lại bản đồ, lưu trữ dữ liệu trên bản đồ, thao tác với bản đồ sao cho các sự vật, hiện tượng ngoài không gian thực được tương hợp với nhau.

Xem thêm »

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để được hỗ trợ nhanh nhất

Ứng tuyển