Tích Hợp Hệ Thống - VDigital
V D I

Tích Hợp Hệ Thống

Trang chủ / Công nghệ và giải pháp / Tích hợp hệ thống

Tích hợp hệ thống VDI
Kho tri thức

Tích hợp hệ thống VDI

Giải pháp tích hợp hệ thống VDI là giải pháp toàn diện về hạ tầng, mạng, cloud, lưu trữ…giúp tổ chức/doanh nghiệp xây dựng hoặc mở rộng hệ thống tối ưu thời gian và nguồn lực.

Tích hợp hệ thống

VDI – GIẢI PHÁP HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Trung tâm dữ liệu (Datacenter) là 1 địa điểm với cơ sở hạ tầng chất lượng tốt nhằm vận hành các hệ thống server, lưu trữ dữ liệu và kết nối mạng rộng với các trung tâm dữ liệu khác

Máy chủ và lưu trữ
Tích hợp hệ thống

VDI – GIẢI PHÁP MÁY CHỦ VÀ LƯU TRỮ

VDI liên tục cung cấp các giải pháp máy chủ và lưu trữ cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với các hệ thống lớn, có độ phức tạp cao khi tiến hành thiết kế, triển khai và tích hợp vào hệ thống.

Giải pháp mạng VDI

VDI – GIẢI PHÁP HẠ TẦNG MẠNG

Giải pháp hạ tầng mạng là tập hợp tất cả thiết bị có chức năng định tuyến, chuyển mạch hay xử lý đa dịch vụ, được kết nối với nhau để duy trì và bảo đảm cho các loại hệ thống mạng kể trên (LAN, MAN, WAN) sao cho hệ thống hoạt động ổn định và nhanh chóng.

Giải pháp mạng VDI

VDI – GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA HẠ TẦNG IT VÀ OT

VDI phối hợp với các hãng cung cấp giải pháp ITSM hàng đầu để triển khai các giải pháp tích hợp để cung cấp đầy đủ quy trình theo chuẩn ITIL, đáp ứng yêu cầu khắt khe về vận hành phục vụ kinh doanh, đồng thời gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tích hợp hệ thống

VDI – GIẢI PHÁP GIÁM SÁT HỆ THỐNG VÀ AN NINH BẢO MẬT

VDI cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp các giải pháp về an ninh hệ thống theo 6 cấp độ cơ bản: tổ chức, pháp luật, điều hành, thương mại, tài chính, con người; bám sát tiêu chuẩn của ISO 27001: 2005

Tích hợp hệ thống

VDI – GIẢI PHÁP ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

VDI cung cấp một nền tảng mở và linh hoạt tới tất cả các khối hạ tầng máy chủ để xây dựng, triển khai và quản lý dữ liệu doanh nghiệp trên đám mây một cách nhanh chóng

Ứng tuyển