Báo cáo chung về chuyển đổi số Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 – VDI news - VDigital
V D I

, , , , , ,

Báo cáo chung về chuyển đổi số Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 – VDI news

Năm 2020, khi dịch bệnh Covid xảy ra thì người ta mới thấy được tầm quan trọng của chuyển đổi số một cách rõ ràng nhất. Có thể nói dịch bệnh chính là cú hích giúp quá trình chuyển đổi số được đẩy nhanh hơn. Chuyển đổi số có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn dân vì những lợi ích to lớn mà nó mang lại.

Theo Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính thì: “Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số

Kế hoạch cho chuyển đổi số toàn quốc đã được triển khai mạnh dần ngay từ đầu năm 2022 và đã có những kết quả nhất định sau 6 tháng triển khai. VDI đã tổng kết lại để xuất bản ra được bộ báo cáo chung về chuyển đổi số Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bộ báo cáo chung này sẽ có những nội dung chính là: 

Tình hình thực hiện mục tiêu năm 2022

Chỉ tiêu đạt được trong chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022

Với 6 tháng đầu năm cho công cuộc bắt đầu chuyển đổi số thì đây là một con số khá tích cực. Tuy nhiên để hoàn thành theo chỉ tiêu nhà nước đã đề ra thì tất cả toàn dân, toàn doanh nghiệp phải cùng chung tay cố gắng hơn nữa. Cụ thể thì 6 tháng cuối năm 2022 cần phải thực hiện thêm:

Chỉ tiêu cần nỗi lực trong 6 tháng cuối năm 2022
Chỉ tiêu cần nỗi lực trong 6 tháng cuối năm 2022

Sơ kết công tác Chuyển Đổi Số

 Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Và đã có 7/63 địa phương chọn ngày này làm ngày chuyển đổi số địa phương. Đã có những bước đầu để tuyên truyền và đẩy mạnh nhận thức về chuyển đổi số của người dân tuy nhiên theo đánh giá thực tế thì nó mới chỉ mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. 

Nhận thức số hiện nay

Khó khăn, vướng mắc

Chuyển đổi số là một chặng đường dài và cần nhiều yếu tố để đi đến thành công. Việt Nam là một nước đang phát triển và có nhiều yếu tố chưa thỏa mãn được yêu cầu, điển hình với một số yếu tố chính khiến công cuộc chuyển đổi số còn nhiều khó khăn: 

– Nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng được nhu cầu

– Kinh phí cho hoạt động chuyển đổi số thấp

– Thiếu cơ chế giám sát triển khai

Kiến nghị và đề xuất

Báo cáo đưa ra những đề xuất, kiến nghị năm 2023 nhằm thúc đẩy hoàn thiện các mục tiêu Chuyển đổi số, lựa chọn các chủ đề trọng tâm trong năm tới. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất 2 phương án tham khảo như sau:

– Phương án 1: Phổ cập kỹ năng số toàn dân

– Phương án 2: Đưa hoạt động của doanh nghiệp lên môi trường số bằng các nên tảng

Báo cáo chung về chuyển đổi số được cập nhật, hiệu chỉnh bởi VDI. Các số liệu được cập nhật từ các nguồn uy tín.

Để đọc tài liệu đầy đủ, vui lòng xem chi tiết tài liệu đính kèm dưới đây.

VDI Creator

Cùng chuyên mục

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để được hỗ trợ nhanh nhất

Ứng tuyển