Công nghệ - VDigital
V D I

CÔNG NGHỆ

Công nghệ VR-AR

Công nghệ AR/VR

Nếu nói VR là một thế giới ảo hoàn toàn thì AR chính là thế giới kết hợp giữa thực và ảo. Công nghệ AR

Xem thêm »
Công nghệ GDSP

Công nghệ GDSP

GDSP là nền tảng để phát triển nhanh chóng các hệ thống lớn do Penta Solution Technology hợp tác cùng VDI phát triển.

Xem thêm »
Xu hướng công nghệ Big Data

Công nghệ Big Data

CSDL và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) là nền tảng bao trùm cho các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing)… kết hợp, xâu chuỗi giá trị.

Xem thêm »
Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)

AI là một trong số các công nghệ được VDI phát triển thành công các giải pháp chính phủ điện tử, hành chính công, thành phố thông minh, chuyển đổi số chuyên ngành thông minh.

Xem thêm »

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để được hỗ trợ nhanh nhất

Ứng tuyển