Giới thiệu ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 – Hưởng ứng Tháng tiêu dùng số Việt Nam - VDigital
V D I

, , ,

Giới thiệu ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 – Hưởng ứng Tháng tiêu dùng số Việt Nam

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại nước ta, thể hiện quyết tâm đưa đất nước phát triển theo xu thế công nghệ của toàn cầu.

1. Ý nghĩa của Ngày chuyển đổi số quốc gia – 10/10/2022

Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong các văn kiện Đại hội. Cụ thể. nội dung về chuyển đổi số được đề cập đến nhiều lần trong các văn kiện Đại hội XIII; được đưa vào Báo cáo chính trị thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; Chính phủ cũng ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

gioi-thieu-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia

Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Qua đó, năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số; năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện.

Chọn ngày 10/10 làm ngày chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa được cho là: số 1 và 0 là 2 chữ số của hệ thống số nhị phân – là ngôn ngữ của công nghệ thông tin – gắn liền với chuyển đổi số.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên phạm vi cả nước, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số trong thời đại 4.0. Ngoài ra cũng thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở tất cả các cấp lãnh đạo, bảo đảm công cuộc chuyển đổi số được thành công.

gioi-thieu-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia

2. Hưởng ứng Tháng 10 – Tháng Tiêu dùng số

Chiều ngày 29/9/2022 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức họp báo “Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022”. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng – chủ trì buổi họp báo, nhận định: “Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chương trình Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số là một trong những sáng kiến hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 nhằm khuyến khích, thúc đẩy người dân sử dụng kênh số, tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số nhiều hơn, được hưởng thụ lợi ích trực tiếp do chuyển đổi số mang lại”.

Quan điểm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ TT&TT – cơ quan thường trực của Ủy ban là: Có những hành động thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích cụ thể cho người dân, nhất là năm 2022 với chủ đề là chuyển hoạt động của người dân lên môi trường số.

Với tinh thần ấy, Bộ TT&TT phát động “Chương trình Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số”  với các chương trình ưu đãi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số nhắm đến 2 nhóm đối tượng chính: nhóm đã và đang sử dụng dịch vụ số (nhằm tăng thêm thời lượng sử dụng cho họ) và nhóm người dùng mới (nhằm khuyến khích người dân tham gia kênh số, sử dụng sản phẩm dịch vụ số)

Bộ TT&TT cùng các Bộ, ngành, địa phương các cấp đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng, với nhiệm vụ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, qua đó giúp người dân nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy tiêu dùng số, hình thành thị trường số từ đó sẽ thành công phát triển kinh tế số, xã hội số.

gioi-thieu-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia

“Các chương trình giảm giá phải thiết thực, không mang tính hình thức vì không chỉ khuyến khích thói quen tiêu dùng số của người dân mà quan trọng hơn là hướng tới mục tiêu tiếp cận 10 triệu lượt người” – Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh trong buổi họp báo.


3. Kết luận

Hướng tới ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 và hưởng ứng mạnh mẽ Tháng tiêu dùng số, các doanh nghiệp công nghệ trên cả nước đã chuẩn bị sẵn sàng những hành trang cần thiết cả về nguồn lực và kiến thức. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong phát triển năng lực về công nghệ thông tin, VDI tự hào sẽ đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng doanh nghiệp, đóng góp hết sức mình cho công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Xem thêm: Lợi ích của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp Việt Nam thời đại 4.0

VDI Creator

Cùng chuyên mục

Yêu cầu tư vấn

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để được hỗ trợ nhanh nhất

Ứng tuyển