Giải pháp giám sát hệ thống và an ninh bảo mật - VDigital
V D I
Awesome Image

Giải pháp giám sát hệ thống và an ninh bảo mật

Tầm quan trọng của giải pháp giám sát hệ thống và an ninh bảo mật

Với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, thường sở hữu một lượng lớn các dữ liệu và tài nguyên, do đó yêu cầu được bảo vệ và quản lý bảo mật là vô cùng cần thiết. Các dữ liệu và tài nguyên này chính là kho lưu trữ và xử lý các số liệu quan trọng liên quan đến khách hàng, có giá trị rất lớn đối với doanh nghiệp. Nhờ có các dữ liệu này mà nguồn tài chính được giám sát và vận hành một cách trơn tru và chặt chẽ. Nếu các dữ liệu và tiến trình giám sát dữ liệu bị thay đổi hay đánh cắp, chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải chịu tổn thất to lớn.

Giải pháp giám sát hệ thống và an ninh bảo mật của VDI

Nhờ có sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh hệ thống hàng đầu trong và ngoài nước, VDI đảm bảo cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp các giải pháp về an ninh hệ thống theo 6 cấp độ cơ bản: tổ chức, pháp luật, điều hành, thương mại, tài chính, con người; bám sát tiêu chuẩn của ISO 27001: 2005, chia ra 10 thành phần gồm có: chính sách an ninh, tổ chức, phân loại và kiểm soát tài nguyên, an ninh nhân sự, an ninh môi trường và vật lý, quản lý tác nghiệp và truyền thông, kiểm soát truy cập, duy trì và cải tiến, quản lý liên tục, tính tuân thủ; đảm bảo 3 thuộc tính lớn của hệ thống an toàn bảo mật: Tính tin cậy (Confidentiality), tính nguyên vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng (Availability).

Các giải pháp bảo mật của VDI được xây dựng dựa trên một hệ thống cấu trúc tổng thể và đồng nhất. Các thành phần trong đó không chỉ có khả năng thực hiện tốt từng chức năng riêng biệt mà còn có thể kết hợp với nhau nhằm:

– Thiết lập lớp bảo mật toàn diện từ lớp ngoại vi, lõi trung tâm cho đến người dùng cuối;

– Khai thác hiệu quả các tính năng bảo mật trong mọi thành phần của hệ thống;

– Thiết lập chính sách bảo mật tổng thể, quản trị tập trung dễ dàng và nhanh chóng, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu của ISO/IEC27001, ISMS, ITIL, bao gồm: 

(1) Phân lớp và bảo vệ truy cập lạ vào mạng nội bộ; 

(2) Cung cấp tường lửa bảo mật hệ thống External Firewall và tường lửa bảo mật hệ thống máy chủ Internal Firewall; 

(3) Xây dựng hệ thống ghi nhận log và giám sát an ninh (SIEM);

(4) Nâng cao bảo mật cho người dùng và bảo mật cho ứng dụng bằng tường lửa cho ứng dụng Web (WAF) và tường lửa cho nền tảng dữ liệu;

(5) Kiểm soát kết nối lạ vào hệ thống mạng NAC, quản lý an ninh hệ thống qua email, quản lý thiết bị di động truy nhập mạng;

(6) Một số bảo mật về vật lý như sử dụng Camera an ninh, Camera giám sát.

VDI Creator

Ứng tuyển