GDSP - VDigital
V D I
Awesome Image

GDSP

GDSP Là gì? 

GDSP là nền tảng để phát triển nhanh chóng các hệ thống lớn do Penta Solution Technology hợp tác cùng VDI phát triển.

 • GDSP phát triển theo hướng LOW CODE => NO CODE
 • Linh hoạt về kiến trúc. Mọi thứ trong GDSP lấy “động” làm gốc trên nền tảng SOA & Micro Services
 • Đa dạng về thành phần. Kho tài nguyên có thể Import và Export từ GDSP ngày càng nhiều (quản lý dữ liệu tĩnh, động, có cấu trúc, phi cấu trúc, thuộc tính, không gian…)
 • Biến hóa về thiết kế. GDSP tự nó có thể biến đổi kiến trúc phần mềm theo quan điểm thiết kế ở các thời điểm khác nhau, phục vụ cho việc điều chỉnh phần mềm theo nhu cầu thay đổi
 • Mở về giao tiếp. Các thành phần cốt lõi trong GDSP cho phép tự sinh API để cung cấp hoặc tiếp nhận dịch vụ với các hệ thống khác
 • Trực quan, tương tác trên mọi nền tảng. Dù là Web, WebGIS, Mobile, GDSP luôn lấy tương tác đồ họa làm trọng tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSP sử dụng các công nghệ chính nào? 

 • Kiến trúc chính: SOA, tương thích với khung tham chiếu về giải pháp chính phủ điện tử LGSP, NGSP và mô hình dịch vụ trục tích hợp ESB
 • Nền tảng công nghệ chung: .NET, JAVA/NodeJS, REACT NATIVE, TPL, POSTGRES/ORACLE/MS SQL/REDISCACHE, NEO4J…
 • Realtime toàn hệ thống, làm nền tảng phát triển các ứng dụng có tính chất điều hành tức thời và báo cáo giám sát thời gian thực
 • Công nghệ GIS
 • Công nghệ GDSP Mobile
 • Và các công nghệ khác: công nghệ 3D & GIS 3D (Unity, Unreal) theo các chuẩn BIM, Quản lý quy trình (theo chuẩn BPMM 2.0)…

GDPS là công nghệ lõi được VDI đầu tư và phát triển, ứng dụng thành công vào các dự án chuyển đổi số ngành nông nghiệp, du lịch, an ninh quốc phòng, thành phố thông minh….

 

VDI Creator

Ứng tuyển