Giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn - VDigital
V D I
Awesome Image

Giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn

Lợi ích của giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn

Giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu của mình. Nhờ có khả năng tùy chỉnh dễ dàng và xử lý liên tục, đây được xem là giải pháp vô cùng cần thiết cho doanh nghiệp đảm bảo xây dựng kho lưu trữ dữ liệu số dùng chung trên đa nền tảng, kết nối lập tức đa nguồn dữ liệu, thực hiện chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu với tốc độ lớn, chi phí tiết kiệm và đảm bảo độ an toàn dữ liệu gần như tuyệt đối.

Giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của VDI

VDI thấu hiểu sự khó khăn và luôn tìm ra giải pháp tốt nhất giúp giải quyết các bài toán lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của khách hàng doanh nghiệp được tốt nhất, cụ thể bằng cách:

(1) Xây dựng kho dữ liệu số dùng chung trên đa nền tảng, kết nối tất cả cơ sở dữ liệu có quy mô lớn, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối, không gây gián đoạn các hoạt động của doanh nghiệp liên quan;

(2) Tốc độ xử lý dữ liệu lớn cực nhanh với chi phí cạnh tranh, liên tục có khả năng mở rộng, nâng cấp hệ thống lưu trữ một cách dễ dàng, không phụ thuộc vào các thiết bị phần cứng chuyên biệt;

(3) Thiết lập được màn hình báo cáo nhanh, tiện lợi và trực quan với các thao tác cấu hình vô cùng đơn giản ngay trên hệ thống theo dõi.

Cụ thể, giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của VDI được phát triển nhằm đảm bảo tương thích với tất cả hệ quản trị CSDL hiện hành như: MS SQL, Oracle, MySQL,… tiếp nhận kết nối mọi loại dữ liệu như cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc… với các thao tác kéo thả đơn giản. Điều này cũng giúp VDI tích hợp, kết nối và liên tục thu thập các nguồn dữ liệu lớn tự động mà không phụ thuộc vào đơn vị quản lý nguồn, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp liên quan.

VDI cũng cho phép sử dụng các máy tính thương mại trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Vì không bắt buộc phụ thuộc vào một chủng loại thiết bị phần cứng chuyên biệt, VDI giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí.

VDI có khả năng xử lý song song với lượng truy cập dữ liệu lớn và tốc độ tương đối cao. Các tác vụ được chia nhỏ và thực hiện trên các máy tính vật lý. Đồng thời, nhờ công nghệ linh hoạt, VDI giúp tạo các kho dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian lập trình lại và không phụ thuộc vào các đơn vị phát triển phần mềm Tính đến đầu năm 2022, dung lượng dữ liệu xử lý trên dự án được VDI thực hiện:

  • 32+ TB tăng trưởng hàng năm thực tế
  • 20+ PB data backup
VDI Creator

Ứng tuyển