Công Nghệ Và Giải Pháp - VDigital
V D I
EN VI

Công Nghệ Và Giải Pháp

Trang chủ / Công nghệ và giải pháp

Giải pháp kho dữ liệu tập trung

Kho dữ liệu tập trung là gì? Về cơ bản, lưu trữ dữ liệu (Data Storage) là việc sử dụng các phương tiện ghi vật

Giải pháp ngành

Những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số trong các Doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) tiếp tục diễn ra mạnh mẽ cùng với sự

Thành phố thông minh

Định nghĩa SmartCity SmartCity là giải pháp tổng thể trong chuyển đổi số nhằm xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số.

Ứng tuyển