Giải pháp kho dữ liệu tập trung - VDigital
V D I
Awesome Image

Giải pháp kho dữ liệu tập trung

Kho dữ liệu tập trung là gì?

Về cơ bản, lưu trữ dữ liệu (Data Storage) là việc sử dụng các phương tiện ghi vật lý để lưu giữ thông tin trên hệ thống máy tính, có thể truy cập vào bất cứ lúc nào. Công nghệ lưu trữ dữ liệu đã thay đổi nhiều trong suốt lịch sử điện toán, từ magnetic drum của máy tính cỡ lớn đời đầu đến ổ đĩa SSD hiện đại ngày nay.

Các dữ liệu được lưu trữ trong các phương tiện kỹ thuật số được gọi là dữ liệu kỹ thuật số, và nó có những ưu điểm như tiết kiệm không gian lưu trữ tốt hơn so với tài liệu truyền thống.

Việc quản lý và lưu trữ kho dữ liệu tập trung hiện nay là một vấn đề rất quan trọng của doanh nghiệp. Thay vì để dữ liệu rải rác ở khắp các máy tính nhân viên thì nhiều doanh nghiệp đang đi theo giải pháp quản lý dữ liệu tập trung, nhằm tránh nguy cơ mất dữ liệu khi máy tính hỏng, nhân viên thôi việc hay máy tính nhiễm virus.

Kho lưu trữ dữ liệu tập trung là sử dụng hệ thống quản lý thông tin và tài liệu của doanh nghiệp dựa trên hệ thống mạng LAN, cho phép doanh nghiệp lưu trữ và quản lý dữ liệu nhanh chóng và có quy tắc. Nhờ vậy doanh nghiệp có thể quản lý quyền truy cập và sử dụng dữ liệu của từng nhân viên trong công ty. Ngoài ra kho dữ liệu tập trung còn giúp mọi người chia sẻ dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.

Tầm quan trọng của giải pháp trữ kho dữ liệu tập trung

Giải pháp kho dữ liệu tập trung đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

– Cho phép doanh nghiệp lưu trữ mọi loại dữ liệu mà không bị giới hạn về không gian hay định dạng;

– Tối ưu hóa quá trình vận hành nhờ khả năng truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi;

– Nâng cao hiệu quả hoạt động dựa vào khả năng tìm kiếm và truy xuất dữ liệu nhanh chóng;

– Hỗ trợ doanh nghiệp phân tích các báo cáo một cách nhanh chóng và thuận tiện;

– Tiết kiệm chi phí bảo quản tài liệu và dữ liệu thay vì phương pháp thủ công.

Giải pháp kho dữ liệu tập trung của VDI

VDI thực hiện giải pháp kho dữ liệu tập trung với 3 thành phần chính sau:

– Oracle Business Intelligence Foundation Suite – OBIFS: cung cấp nền tảng báo cáo phân tích dữ liệu nhiều chiều, dashboard quản trị, scorecard, các báo cáo trên thiết bị di động;

– Data Mart: được xây dựng để phân tích nghiệp vụ cho 3 mảng thuộc 3 phòng ban có nhu cầu tổng hợp dữ liệu báo cáo nhiều nhất là: Agency Admin, Finance Accounting, Corporate Planning;

– Hệ thống báo cáo: bao gồm các báo cáo tổng hợp thường được sử dụng nhất cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh, trạng thái tài chính, hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Với phương thức quản lý khoa học và sự phối hợp triển khai chuyên nghiệp giữa các bộ phận, VDI đã hướng tới xây dựng giải pháp kho dữ liệu tập trung đáp ứng các nhu cầu sau:

– Cài đặt cấu hình hệ thống tích hợp với hệ thống chứng thực người dùng và hệ thống kho dữ liệu hiện có;

– Phân tích yêu cầu người sử dụng;

– Thiết kế hệ thống theo cơ sở dữ liệu chuyên biệt với từng chủ đề, bao gồm dữ liệu và các chỉ tiêu tính toán theo yêu cầu đã khảo sát, thiết kế;

– Xây dựng Data Mart theo thiết kế, phát triển các thủ tục để ETL dữ liệu từ nguồn vào Data Mart; thực hiện các báo cáo theo mẫu được khảo sát;

– Thực hiện kiểm thử hệ thống và hỗ trợ người dùng;

– Đào tạo người dùng nghiệp vụ sử dụng hệ thống báo cáo, tạo mới theo nhu cầu và đào tạo đội ngũ công nghệ trong việc tiếp nhận, quản trị và phát triển mở rộng hệ thống.

VDI Creator

Ứng tuyển