Hành chính công - VDigital
V D I
Awesome Image

Hành chính công

Xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số của hành chính công

Ngày nay, các chính phủ ngày càng cam kết số hóa các dịch vụ công và nền hành chính của chúng, với mục đích làm cho các thủ tục hành chính trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Nhìn chung, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của hành chính công sẽ có những bước vượt xa quá trình hiện đại hóa đơn thuần của nhà nước, chuyển đổi các mô hình quản trị truyền thống, trở thành một công cụ của chính phủ mở. Sự chuyển đổi kỹ thuật số của các cơ quan hành chính có thể cho phép các quốc gia phát triển theo mô hình quản trị theo chiều ngang hơn dựa trên tính minh bạch và tính công khai của dữ liệu công, cũng như thúc đẩy sự hợp tác với xã hội dân sự trong việc thiết kế các chính sách công. Chúng tôi hướng đến việc giải quyết vấn đề số hóa các hành động công, chẳng hạn bằng cách khơi gợi thiết kế các dịch vụ công, quá trình đồng sáng tạo với công dân.

Ngày càng có nhiều quan tâm đến việc chỉ đạo chuyển đổi kỹ thuật số để nó tôn trọng các quyền cơ bản và các giá trị dân chủ, đồng thời mang lại lợi ích cho xã hội nói chung. Hiện nay người ta thường nói đến cách tiếp cận số hóa – trong đó dữ liệu và công nghệ được cho là được sử dụng vì lợi ích lớn hơn của nền kinh tế và xã hội.

Hình ảnh một buổi làm việc tại trung tâm hành chính công

Năng lực triển khai của VDI: 

Trong lĩnh vực hành chính công, VDI thực hiện các bài toán số hóa văn bản, tài liệu.

Công nghệ lõi: AI và OCR

Theo thống kê, tính đến năm 2022, trên 80% dự án chuyển đổi số khối Chính phủ có hạng mục số hóa văn bản tài liệu

Quy định pháp luật đối với một số lĩnh vực như tài chính ngân hàng bắt buộc số hóa một lượng lớn văn bản, giấy tờ pháp lý (như sổ đỏ)

Các giải pháp mua của các hãng nước ngoài khó áp dụng do khác biệt về ngôn ngữ, tính chất và loại văn bản

Các giải pháp trong nước mới ứng dụng công nghệ AI còn ở mức cơ bản dẫn đến độ chính xác hạn chế, đòi hỏi nhiều nhân lực thủ công để nhập liệu và hiệu chỉnh

Giải pháp cho hành chính công 

Chính phủ chỉ một lần để cung cấp dịch vụ

Các dịch vụ sẽ ngày càng được điều chỉnh để dự đoán các sự kiện trong cuộc sống và nhu cầu hành chính – ví dụ: dữ liệu bệnh viện về ca sinh sẽ kích hoạt giấy khai sinh, thẻ An sinh xã hội và hồ sơ chăm sóc sức khỏe cho đứa trẻ, và các khoản thanh toán trợ cấp gia đình cho cha mẹ đủ điều kiện của nó. Với ‘chính phủ một lần duy nhất’, công dân và doanh nghiệp chỉ cần cung cấp dữ liệu của họ một lần, trước khi dữ liệu được chia sẻ giữa các bộ phận với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư thích hợp.

Blockchain để tăng niềm tin vào chính phủ

Ngày càng có nhiều sự tập trung vào việc ứng dụng tiềm năng của các công nghệ sổ cái phân tán và blockchain trong khu vực công để thiết lập lòng tin và tăng tính minh bạch. Blockchain là một hệ thống ghi lại thông tin theo cách gây khó khăn hoặc không thể thao tác được và công nghệ sổ cái phân tán là một hệ thống ghi lại các chi tiết giao dịch của tài sản ở nhiều nơi cùng một lúc, không có chức năng quản trị hoặc lưu trữ dữ liệu trung tâm. Chúng có thể được sử dụng như một cơ sở hạ tầng thông tin mới có thể hỗ trợ và đảm bảo trao đổi thông tin an toàn giữa các cơ quan hành chính nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật số 

Các mô hình quản trị dữ liệu thay thế và các dịch vụ kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm. Nhiều chính phủ cũng đang triển khai các giải pháp kỹ thuật số, chẳng hạn như phân tích dữ liệu và tự động hóa nhận thức (các công nghệ nhận thức, chẳng hạn như học máy, thị giác máy tính, dịch máy và nhận dạng giọng nói, được sử dụng để tái tạo các hành động của con người).

Hoạch định chính sách được hỗ trợ bởi học máy có thể mô phỏng và xác định những cách tiếp cận nào tạo ra kết quả tốt nhất và cải thiện chính sách thông qua quá trình tự điều chỉnh. Nó cũng có thể duy trì các nền tảng kỹ thuật số để hoạch định chính sách có nguồn lực từ cộng đồng và phân tán, trong đó công dân đóng góp bằng chuyên môn và kinh nghiệm của họ.

Quản lý dữ liệu dân chủ hơn vì lợi ích công cộng

Ngày càng có nhiều sự quan tâm đến các phương pháp tiếp cận thay thế để quản lý, kiểm soát và sử dụng dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu cá nhân và dấu chân kỹ thuật số). Ở đây, trọng tâm là việc phân tích các mô hình quản trị dữ liệu thay thế mới nổi, mang tính dân chủ hơn (nghĩa là cho phép nhiều chủ thể kiểm soát dữ liệu và quyết định cách dữ liệu được sử dụng) và sử dụng dữ liệu cho lợi ích công cộng (ví dụ: dịch vụ công tốt hơn.

VDI Creator

Ứng tuyển