Data Warehouse - VDigital
V D I

Data Warehose

Trang chủ / Nghiên cứu và phát triển / Data warehose

Data warehouse là gì?

Data Warehouse là một trong hai giải pháp của Big Data, là một cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế hướng tới truy vấn, phân tích dữ liệu một cách chính xác trên tập dữ liệu lớn. Data Warehouse là nơi lưu trữ các dữ liệu giao dịch có tính lịch sử được thu thập, xử lý từ nhiều nguồn khác nhau.

 

Data Warehouse ngoài một cơ sở dữ liệu, còn cần rất nhiều thành phần bổ sung để tạo nên một cấu trúc hoàn chỉnh, gồm tập hợp các công cụ ETL có nhiệm vụ xử lý, thu thập và load dữ liệu vào kho, công cụ tạo báo cáo, data mining…

Tại sao phải xây dựng Data warehouse?

  • Dữ liệu phân mảnh: theo các nguồn khác nhau (CRM, HRM, Marketing…), theo phân cấp (cục – chi cục, chi nhánh…), theo cách lưu trữ (file, DB, đĩa mềm, lưu tay…)

  • Báo cáo nhanh chóng, kịp thời cho việc hỗ trợ ra quyết định quản lý, điều hành, chiến lược kinh doanh.

  • Dữ liệu có độ tin cậy, nhất quán và chính xác cao giúp cho việc thực thi các rule của AI/ML nâng cao độ chinh xác và kết quả.

  • Tốc độ khai thác, xử lý dữ liệu nhanh đảm bảo cho việc phân tích khai phá dữ liệu, việc sử dụng dữ liệu từ các bên thứ 3 được đảm bảo.

 

VDI đã xây dựng thành công giải pháp làm giàu dữ liệu cho dịch vụ số VietlottSMS và thiết kế giải pháp phân tích dữ liệu lớn cho các ngành Du lịch, tài nguyên môi trường, nông nghiệp…

Ứng tuyển