Tăng lợi nhuận doanh nghiệp bằng Big Data

Ngày nay, chúng ta không chỉ có dữ liệu, mà còn có cả dữ liệu lớn (Big Data). Theo báo cáo tháng 5/2015 của KPMG, 97% trong số 830 lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ đang ứng dụng phân tích Big Data trong hoạt động của ...

Big Data đang chiếm vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng

Trong bối cảnh khối lượng dữ liệu và các nguồn thông tin đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng trong các hoạt động kinh tế, việc ứng dụng công nghệ Big Data dần trở nên cấp thiết và phổ biến....