[Hà Nội] CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (QA/QC)

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (QA/QC) MỨC LƯƠNG: 13,000,000 – 15,000,000 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 02 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án. – Lập kế hoạch test ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

[Hà Nội] CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA)

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA) MỨC LƯƠNG: 15,000,000 – 20,000,000 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 03 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phân tích và tài liệu hóa giải pháp công nghệ cho các yêu cầu được phân giao từ dự án/yêu cầu phát triển – Trao đổi và thu ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

[Hà Nội] CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT HỆ THỐNG (MIDDLEWARE)

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT HỆ THỐNG (MIDDLEWARE) MỨC LƯƠNG: 20,000,000 – 30,000,000 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 03 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng các micro service tích hợp hệ thống với ngân hàng, telco – Nghiên cứu công nghệ và công cụ tích hợp dịch vụ. – Đào tạo, ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

[Hà Nội] LẬP TRÌNH VIÊN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NỀN TẢNG JAVA

LẬP TRÌNH VIÊN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NỀN TẢNG JAVA MỨC LƯƠNG: Up to 25,000,000 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 02 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng các micro service tích hợp hệ thống với ngân hàng, telco – Nghiên cứu công nghệ và công cụ tích hợp dịch vụ. ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

[Hà Nội] LẬP TRÌNH VIÊN WEB NỀN TẢNG JAVA

LẬP TRÌNH VIÊN WEB NỀN TẢNG JAVA MỨC LƯƠNG: Up to 20,000,000 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 02 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia vào dự án lập trình web và hệ thống nghiệp vụ nền tảng web . – Tạo mã nguồn chất lượng, code document – Viết các ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

[Hà Nội] LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE APP

LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE APP MỨC LƯƠNG: 20,000,000 – 25,000,000 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia các dự án phát triển ứng dụng di động. – Tham gia triển khai dự án dịch vụ số, trực tiếp lập trình và hỗ trợ các thành ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

[Hà Nội] CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG MỨC LƯƠNG: Up to 10,000,000 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 02 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thiết lập và tổ chức triển khai hoạt động phòng chăm sóc khách hàng và hỗ trợ theo kế hoạch, ngân sách đã được phê duyệt; – Phối kết ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020