CUNG CẤP GIẢI PHÁP TÍCH HỢP, DỊCH VỤ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Lĩnh vực thế mạnh

Ngân hàng

Các giải pháp cung cấp Dịch vụ tài chính, Dịch vụ tích hợp, Dịch vụ khai thác dữ liệu cho ngân hàng

Viễn thông

Các giải pháp cung cấp Thiết bị , Dịch vụ viễn thông, Dịch vụ tích hợp cho nhà mạng

Công nghệ thông tin

Các giải pháp cung cấp Thiết bị, Dịch vụ CNTT, Dịch vụ tích hợp cho các doanh nghiệp

Giải pháp dịch vụ

Giải pháp, dịch vụ CNTT

Giải pháp, dịch vụ CNTT

Cung cấp giải pháp, dịch vụ liên quan đến CNTT, Viễn thông
Cung cấp thiết bị

Cung cấp thiết bị

VDI là nhà phân phối phần cứng CNTT, Viễn thông của các hãng lớn như Cisco, IBM, Oracle, Fujitsu...
Dịch vụ tích hợp hệ thống (SI)

Dịch vụ tích hợp hệ thống (SI)

Xây dựng, đầu tư, cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống CNTT, Viễn thông, Tài chính…
Dịch vụ khai thác dữ liệu trên nền tảng Big data

Dịch vụ khai thác dữ liệu trên nền tảng Big data

Cung cấp giải pháp, đầu tư và xây dựng dịch vụ khai thác dữ liệu trên nền tảng bigdata

Sản phẩm