Giải pháp, dịch vụ CNTT

Cung cấp các giải giải pháp CNTT

- Giải pháp cloud: cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng đám mây. Dịch vụ được xây dựng trên nền tảng ảo hóa.

- Giải pháp siêu hội tụ (HCI): cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng siêu hội tụ. Giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí về mặt đầu tư, quản lý… mà vẫn đảm bảo hiệu năng sử dụng.

- Giải pháp backup: cung cấp giải pháp bảo vệ và khôi phụ dữ liệu. Hệ thống có thể sao lưu local hoặc sao lưu lên cloud.

- Giải pháp bigdata: cung cấp hạ tầng phục vụ bộ giải pháp bigdata.

- Giải pháp mạng & An ninh bảo mật

Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và dịch vụ triển khai

- Dịch vụ tư vấn: cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp, thiết kế, xây dựng đầu bài thầu. Dịch vụ tư vấn triển khai các giải pháp tích hợp hệ thống

- Dịch vụ triển khai: dịch vụ triển khai các dự án tích hợp hệ thống.

Dịch vụ tiêu biểu

Giải pháp, dịch vụ CNTT

Cung cấp giải pháp, dịch vụ liên quan đến CNTT, Viễn thông

Cung cấp thiết bị

VDI là nhà phân phối phần cứng CNTT, Viễn thông của các hãng lớn như Cisco, IBM, Oracle, Fujitsu...