Dịch vụ tích hợp hệ thống (SI)

Xây dựng, đầu tư, cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống CNTT, Viễn thông, Tài chính…

Dịch vụ tiêu biểu

Giải pháp, dịch vụ CNTT

Cung cấp giải pháp, dịch vụ liên quan đến CNTT, Viễn thông

Cung cấp thiết bị

VDI là nhà phân phối phần cứng CNTT, Viễn thông của các hãng lớn như Cisco, IBM, Oracle, Fujitsu...