Dịch vụ khai thác dữ liệu trên nền tảng Big data

Cung cấp giải pháp, đầu tư và xây dựng dịch vụ khai thác dữ liệu trên nền tảng bigdata

Dịch vụ tiêu biểu

Giải pháp, dịch vụ CNTT

Cung cấp giải pháp, dịch vụ liên quan đến CNTT, Viễn thông

Cung cấp thiết bị

VDI là nhà phân phối phần cứng CNTT, Viễn thông của các hãng lớn như Cisco, IBM, Oracle, Fujitsu...